Jypeli 10
The simple game programming library
Jypeli.Game luokkareferenssi
Luokan Jypeli.Game luokkakaavio
Jypeli.GameObjectContainer Jypeli.GameObjectContainer Jypeli.PhysicsGameBase

Luokat

class  CustomEventHandler
 Vapaamuotoinen tapahtumankäsittelijä. Lisää...
 
struct  DebugViewSettings
 Debug-näkymän (F12) piirtoasetuksia Lisää...
 

Julkiset jäsenfunktiot

 Game ()
 Alustaa pelin. Lisää...
 
void Add (IGameObject o)
 Lisää olion peliin. Tavalliset oliot tulevat automaattisesti kerrokselle 0 ja ruutuoliot päällimmäiselle kerrokselle. Lisää...
 
virtual void Add (IGameObject o, int layer)
 Lisää peliolion peliin, tiettyyn kerrokseen. Lisää...
 
void Add (Layer l)
 Lisää oliokerroksen peliin. Lisää...
 
void Add (Light light)
 Lisää valon peliin. Nykyisellään valoja voi olla ainoastaan yksi kappale. Toistaiseksi ei tuettu Windows Phonella. Lisää...
 
CustomEventHandler AddCustomHandler (Func< bool > condition, Action handler)
 Lisää vapaamuotoisen tapahtumankäsittelijän. Lisää...
 
CustomEventHandler AddCustomHandler< T > (T obj, Predicate< T > condition, Action< T > handler)
 Lisää vapaamuotoisen tapahtumankäsittelijän. Lisää...
 
CustomEventHandler AddCustomHandler< T1, T2 > (T1 obj1, T2 obj2, Func< T1, T2, bool > condition, Action< T1, T2 > handler)
 Lisää vapaamuotoisen tapahtumankäsittelijän. Lisää...
 
CustomEventHandler AddCustomHandler< T1, T2, T3 > (T1 obj1, T2 obj2, T3 obj3, Func< T1, T2, T3, bool > condition, Action< T1, T2, T3 > handler)
 Lisää vapaamuotoisen tapahtumankäsittelijän. Lisää...
 
void AddFactory< T > (string tag, Factory.FactoryMethod method)
 Luo tehdasmetodin tietylle tyypille ja tagille. Lisää...
 
virtual void Begin ()
 Tässä alustetaan peli. Lisää...
 
void CenterWindow ()
 Asettaa ikkunan ruudun keskelle. Lisää...
 
virtual void ClearAll ()
 Tuhoaa kaikki pelioliot, ajastimet ja näppäinkuuntelijat, sekä resetoi kameran. Lisää...
 
void ClearControls ()
 Poistaa kaikki ohjainkuuntelijat. Lisää...
 
void ClearGameObjects ()
 Tuhoaa ja poistaa pelistä kaikki pelioliot (ml. fysiikkaoliot). Lisää...
 
void ClearLights ()
 Poistaa kaikki valoefektit. Lisää...
 
void ClearTimers ()
 Poistaa kaikki ajastimet. Lisää...
 
void ConfirmExit ()
 Kysyy haluaako lopettaa pelin ja lopettaa jos vastataan kyllä. Lisää...
 
void ConfirmExit (Action noAction)
 Kysyy haluaako lopettaa pelin ja lopettaa jos vastataan kyllä. Lisää...
 
FactoryCreate< T > (string tag)
 Käyttää tehdasmetodia uuden olion luomiseen ja palauttaa olion. Lisää...
 
List< GameObjectGetAllObjects ()
 
GameObject GetFirstObject (Predicate< GameObject > condition)
 Palauttaa ensimmäisen peliolion joka toteuttaa ehdon (null jos mikään ei toteuta). Lisää...
 
Widget GetFirstWidget (Predicate< Widget > condition)
 Palauttaa ensimmäisen ruutuolion joka toteuttaa ehdon (null jos mikään ei toteuta). Lisää...
 
GameObject GetObjectAt (Vector position)
 Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan null. Jos olioita on useampia, palautetaan päällimmäinen. Lisää...
 
GameObject GetObjectAt (Vector position, double radius)
 Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa tietyllä säteellä. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan null. Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisätty. Lisää...
 
GameObject GetObjectAt (Vector position, object tag)
 Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa. Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan null. Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisätty. Lisää...
 
GameObject GetObjectAt (Vector position, object tag, double radius)
 Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa tietyllä säteellä. Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan null. Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisätty. Lisää...
 
List< GameObjectGetObjects (Predicate< GameObject > condition)
 Palauttaa listan kaikista peliolioista jotka toteuttavat ehdon. Lista on järjestetty päällimmäisestä alimmaiseen. Lisää...
 
List< GameObjectGetObjectsAt (Vector position)
 Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan tyhjä lista. Lista on järjestetty päällimmäisestä alimmaiseen. Lisää...
 
List< GameObjectGetObjectsAt (Vector position, double radius)
 Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllä säteellä. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan tyhjä lista. Lista on järjestetty päällimmäisestä alimmaiseen. Lisää...
 
List< GameObjectGetObjectsAt (Vector position, object tag)
 Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllä säteellä. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan tyhjä lista. Lista on järjestetty päällimmäisestä alimmaiseen. Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. Lisää...
 
List< GameObjectGetObjectsAt (Vector position, object tag, double radius)
 Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllä säteellä. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan tyhjä lista. Lista on järjestetty päällimmäisestä alimmaiseen. Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. Lisää...
 
List< GameObjectGetObjectsBetween (Vector pos1, Vector pos2)
 Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat kahden annetun pisteen välissä. Lista ei sisällä widgettejä. Lisää...
 
List< GameObjectGetObjectsWithTag (params string[] tags)
 Palauttaa listan kaikista peliolioista joilla on tietty tagi. Lista on järjestetty päällimmäisestä alimmaiseen. Lisää...
 
Widget GetWidgetAt (Vector position)
 Palauttaa ruutuolion, joka on annetussa paikassa. Jos paikassa ei ole mitään oliota, palautetaan null. Jos olioita on useampia, palautetaan päällimmäinen. Lisää...
 
bool IsObjectOnScreen (IGameObject g)
 Kertoo onko objekti ruudulla näkyvällä alueella. Lisää...
 
void Pause ()
 Asettaa pelin pauselle, tai jatkaa peliä. Toimii samoin kuin IsPaused-ominaisuus Lisää...
 
void Remove (IGameObject o)
 Poistaa olion pelistä. Jos haluat tuhota olion, kutsu mielummin olion Destroy-metodia. Lisää...
 
void Remove (Layer l)
 Poistaa oliokerroksen pelistä. Lisää...
 
void RemoveAllLayers ()
 Poistaa kaikki oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot! Lisää...
 
void RemoveFactory< T > (string tag, Factory.FactoryMethod method)
 Poistaa tehdasmetodin. Lisää...
 
void ResetLayers ()
 Nollaa oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot! Lisää...
 
void Run (bool headless=false, bool save=false, int frames=0, int skip=1)
 Ajaa pelin. Kutsutaan Ohjelma.cs:stä. Lisää...
 
void RunOneFrame (string bmpOutName)
 Ajaa yhden päivityksen ja tallentaa ruudun tiedostoon. Lisää...
 
void SetWindowPosition (int x, int y)
 Asettaa ikkunan paikan. Huomaa että origo on vasemmassa yläreunassa. Lisää...
 
void SetWindowSize (int width, int height)
 Asettaa ikkunan koon. Lisää...
 
void SetWindowSize (int width, int height, bool fullscreen)
 Asettaa ikkunan koon ja alustaa pelin käyttämään joko ikkunaa tai koko ruutua. Lisää...
 
void ShowControlHelp ()
 Näyttää kontrollien ohjetekstit. Lisää...
 
void ShowControlHelp (Controller controller)
 Näyttää kontrollien ohjetekstit tietylle ohjaimelle. Lisää...
 

Staattiset julkiset jäsenfunktiot

static void AssertInitialized (Action actionMethod)
 Suorittaa aliohjelman kun peli on varmasti alustettu. Lisää...
 
static void AssertInitialized< T1 > (Action< T1 > actionMethod, T1 o1)
 Suorittaa aliohjelman kun peli on varmasti alustettu. Lisää...
 
static void DoNextUpdate (Action action)
 Suorittaa aliohjelman seuraavalla päivityksellä. Lisää...
 
static void DoNextUpdate< T1 > (Action< T1 > action, T1 p1)
 Suorittaa aliohjelman seuraavalla päivityksellä. Lisää...
 
static void DoNextUpdate< T1, T2 > (Action< T1, T2 > action, T1 p1, T2 p2)
 Suorittaa aliohjelman seuraavalla päivityksellä. Lisää...
 
static Font LoadFont (string name)
 Lataa fontin. Fontin tulee olla lisätty content-hakemistoon. Lisää...
 
static Image LoadImage (string name)
 Lataa kuvan contentista. Lisää...
 
static Image LoadImageFromResources (string name)
 Lataa kuvan Jypelin sisäisistä resursseista. Lisää...
 
static Image[] LoadImages (params string[] names)
 Lataa taulukon kuvia contentista. Lisää...
 
static Image[] LoadImages (string baseName, int startIndex, int endIndex, bool zeroPad=false)
 Lataa taulukon kuvia contentista. Lisää...
 
static SoundEffect LoadSoundEffect (string name)
 Lataa ääniefektin contentista. Lisää...
 
static SoundEffect LoadSoundEffectFromResources (string name)
 Lataa ääniefektin Jypelin sisäisistä resursseista. Lisää...
 
static SoundEffect[] LoadSoundEffects (params string[] names)
 Lataa taulukon ääniefektejä contentista. Lisää...
 
static void PlaySound (string name)
 Soittaa ääniefektin. Lisää...
 

Suojatut jäsenfunktiot

override void Draw (GameTime gameTime)
 XNA:n piirtorutiinit. Lisää...
 
override void Initialize ()
 This gets called after the GraphicsDevice has been created. So, this is the place to initialize the resources needed in the game. Except the graphics content, which should be called int LoadContent(), according to the XNA docs. Lisää...
 
override void LoadContent ()
 XNA:n sisällön alustus (Initializen jälkeen) Lisää...
 
override void OnExiting (object sender, EventArgs args)
 Suoritetaan kun peli on sulkeutumassa Lisää...
 
virtual void OnObjectAdded (IGameObject obj)
 Kun olio lisätään kerrokselle Lisää...
 
virtual void OnObjectRemoved (IGameObject obj)
 Kun olio poistetaan kerrokselta Lisää...
 
virtual void Paint (Canvas canvas)
 Canvakselle piirto. Lisää...
 
virtual void PausedUpdate (Time time)
 Ajetaan Updaten sijaan kun peli on pysähdyksissä. Lisää...
 
override void Update (GameTime gameTime)
 Ajetaan kun pelin tilannetta päivitetään. Lisää...
 
virtual void Update (Time time)
 Ajetaan kun pelin tilannetta päivitetään. Päivittämisen voi toteuttaa perityssä luokassa toteuttamalla tämän metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. Lisää...
 
void UpdateHandlers (Time time)
 Kutsuu tapahtumankäsittelijöitä. Lisää...
 

Paketin funktiot

void CallBegin ()
 Aloittaa pelin kutsumalla Begin-metodia. Tärkeää: kutsu tätä, älä Beginiä suoraan, sillä muuten peli ei päivity! Lisää...
 
void DoSetWindowSize (int width, int height, bool fullscreen)
 Asettaa ikkunan koon ja alustaa pelin käyttämään joko ikkunaa tai koko ruutua. Lisää...
 
void OnNoAudioHardwareException ()
 

Paketin staattiset funktiot

static void DisableAudio ()
 
static string FileExtensionCheck (string file, string[] extensions)
 Etsii millä päätteellä annettu tiedosto löytyy Lisää...
 
static IList< IGameObjectGetObjectsAboutToBeAdded ()
 
static void OnAddObject (IGameObject obj)
 
static void OnRemoveObject (IGameObject obj)
 

Ominaisuudet

Accelerometer Accelerometer [get]
 Kiihtyvyysanturi. Lisää...
 
static bool AudioEnabled [getprivate set]
 Voiko ääniä soittaa. Lisää...
 
Camera camera [get]
 
Camera Camera [getset]
 Kamera, joka näyttää ruudulla näkyvän osan kentästä. Kameraa voidaan siirtää, zoomata tai asettaa seuraamaan tiettyä oliota. Lisää...
 
ListenContext ControlContext [get]
 Pelin pääohjainkonteksti. Lisää...
 
GamePad ControllerFour [get]
 Neljäs peliohjain. Lisää...
 
GamePad ControllerOne [get]
 Ensimmäinen peliohjain. Lisää...
 
GamePad ControllerThree [get]
 Kolmas peliohjain. Lisää...
 
GamePad ControllerTwo [get]
 Toinen peliohjain. Lisää...
 
Stream CurrentFrameStream [get]
 
static FileManager DataStorage [get]
 Tietovarasto, johon voi tallentaa tiedostoja pidempiaikaisesti. Sopii esimerkiksi pelitilanteen lataamiseen ja tallentamiseen. Lisää...
 
bool DebugKeyEnabled [getset]
 Debug-ruutu F12-näppäimestä päällä / pois. Lisää...
 
Layer DebugLayer [getprivate set]
 Debug-ruutukerros, joka näkyy kun painetaan F12. Voit lisätä olioita myös tälle kerrokselle. Lisää...
 
bool DebugScreenVisible [getset]
 Debug-ruutu näkyvissä / pois. Lisää...
 
static Device Device [getprivate set]
 Laite jolla peliä pelataan. Lisää...
 
IList< LayerDynamicLayers [get]
 Kerrokset, joilla olevat pelioliot liikkuvat kameran mukana. Lisää...
 
bool FarseerGame [getset]
 Onko käytössä Farseer-fysiikkamoottori HUOM: Tämä saattaa poistua tulevaisuudessa jos/kun siitä tehdään ainut vaihtoehto. Lisää...
 
Label FPSDisplay [getprivate set]
 FPS-näyttö. Lisää...
 
Window FPSWindow [getprivate set]
 FPS-ikkuna. Lisää...
 
int FrameCounter [getprivate set]
 Kuinka monta pelinpäivitystä on tähän mennessä ajettu. Lisää...
 
int FramesToSkip [getprivate set]
 Kuinka monenen framen yli hypätään peliä nauhoittaessa. Lisää...
 
List< GamePadGameControllers [getprivate set]
 Lista kaikista peliohjaimista järjestyksessä. Lisää...
 
static new GraphicsDevice GraphicsDevice [get]
 XNA:n grafiikkakortti. Lisää...
 
static GraphicsDeviceManager GraphicsDeviceManager [getprivate set]
 XNA:n grafiikkakorttien hallintaolio. Lisää...
 
bool Headless [getprivate set]
 Ajetaanko peli ilman ääntä (esim. TIMissä) Lisää...
 
static Game Instance [getprivate set]
 Käynnissä olevan pelin pääolio. Lisää...
 
bool IsFullScreen [getset]
 Onko peli kokoruututilassa. Lisää...
 
bool IsModal [get]
 Onko ohjauskonteksti modaalinen (ei) Lisää...
 
bool IsPaused [getset]
 Onko peli pysähdyksissä. Lisää...
 
Keyboard Keyboard [getprivate set]
 Näppäimistö. Lisää...
 
int LayerCount [get]
 Kerrosten määrä. Lisää...
 
Label LayerDisplay [getprivate set]
 "Layers"-näyttö. Lisää...
 
SynchronousList< LayerLayers [getprivate set]
 Kerrokset, joilla pelioliot viihtyvät. Lisää...
 
Window LayerWindow [getprivate set]
 "Layers"-ikkuna. Huom. asettaa kokonsa automaattisesti. Lisää...
 
Level Level [getprivate set]
 Aktiivinen kenttä. Lisää...
 
static List< LightLights [get]
 Valoefektit. Lisää...
 
double MasterVolume [getset]
 Pelin kaikkien ääniefektien voimakkuuskerroin, Väliltä 0-1.0. Tämä on sama kuin SoundEffect.MasterVolume. Lisää...
 
int MaxLayer [get]
 Suurin mahdollinen kerros. Lisää...
 
MediaPlayer MediaPlayer [getprivate set]
 Mediasoitin. Voidaan käyttää musiikin soittamiseen. Lisää...
 
MessageDisplay MessageDisplay [getset]
 Viestinäyttö, johon voi laittaa viestejä. Lisää...
 
int MinLayer [get]
 Pienin mahdollinen kerros. Lisää...
 
Mouse Mouse [getprivate set]
 Hiiri. Lisää...
 
static string Name [getprivate set]
 Pelin nimi. Lisää...
 
int ObjectCount [get]
 Kuinka monta pelioliota pelissä on Lisää...
 
Device Phone [get]
 Phone-olio esim. puhelimen tärisyttämiseen. Lisää...
 
BackButton PhoneBackButton [getprivate set]
 Puhelimen takaisin-näppäin. Lisää...
 
static Time RealTime [get]
 Todellinen peliaika. Sisältää tiedon siitä, kuinka kauan peliä on pelattu (Time.SinceStartOfGame) ja kuinka kauan on viimeisestä pelin päivityksestä (Time.SinceLastUpdate). Tätä päivitetään noin 30 kertaa sekunnissa, myös pause-tilassa. Lisää...
 
static JypeliContentManager ResourceContent [getprivate set]
 Kirjaston mukana tuleva sisältö. Voidaan käyttää esimerkiksi sisäisten tekstuurien lataamiseen. Lisää...
 
int SavedFrameCounter [getprivate set]
 Kuinka monta pelinpäivitystä on tähän mennessä tallennettu. Lisää...
 
bool SaveOutput [getprivate set]
 Tallennetaanko pelin kuvaa. Vie oletusresoluutiolla noin 3MB/frame Lisää...
 
bool SaveOutputToConsole [getprivate set]
 Kirjoitetaanko kuvatiedosto standarditulosteeseen jos SaveOutput on päällä. Lisää...
 
static ScreenView Screen [getprivate set]
 Näytön dimensiot, eli koko ja reunat. Lisää...
 
static bool SmoothTextures [getset]
 Tekstuurien (kuvien) reunanpehmennys skaalattaessa (oletus päällä). Lisää...
 
IList< LayerStaticLayers [get]
 Kerrokset, joilla olevat pelioliot eivät liiku kameran mukana. Lisää...
 
static Time Time [get]
 Peliaika. Sisältää tiedon siitä, kuinka kauan peliä on pelattu (Time.SinceStartOfGame) ja kuinka kauan on viimeisestä pelin päivityksestä (Time.SinceLastUpdate). Tätä päivitetään noin 30 kertaa sekunnissa kun peli ei ole pause-tilassa. Lisää...
 
int TotalFramesToRun [getprivate set]
 Kuinka monen pelinpäivityksen jälkeen peli suljetaan automaattisesti. Jos 0, peli pyörii ikuisesti Lisää...
 
TouchPanel TouchPanel [getprivate set]
 Kosketusnäyttö Lisää...
 
static Vector Wind [getset]
 Tuuli. Vaikuttaa vain efekteihin Lisää...
 

Tapahtumat

static new Action Exiting
 Tapahtuu kun peli lopetetaan. Lisää...
 
static Action InstanceInitialized
 Tapahtuu kun Game.Instance on alustettu. Lisää...
 

Yksityiset jäsenfunktiot

void ActivateObject (ControlContexted obj)
 
void addMessageDisplay (bool force=false)
 
void ApplyCMDArgs ()
 
void DeactivateObject (ControlContexted obj)
 
void DrawDebugScreen ()
 
void ExecutePendingActions ()
 
void InitAudio ()
 
void InitControls ()
 
void InitDebugScreen ()
 
void InitGlobals ()
 
void InitGraphics ()
 Alustaa grafiikat. Suorita vasta kun ikkuna on lopullisessa koossaan. Lisää...
 
void InitLayers ()
 
void InitXnaContent ()
 
void InitXnaGraphics ()
 
bool IsJypeliWidget< T > (T obj)
 
void OnLayerAdded (Layer l)
 
void OnLayerRemoved (Layer l)
 
void PaintDebugScreen (Canvas canvas)
 
void PaintPhysicsOutlines (Canvas canvas, PhysicsObject obj, Color color)
 
void PaintShapeOutlines (Canvas canvas, IGameObject obj, Color color)
 
void SetDefaultResolution ()
 
void UpdateControls (Time gameTime)
 
void UpdateDebugScreen (Time time)
 
void UpdateFps (GameTime gameTime)
 Jypelin aika pitää sisällään tiedon edellisestä pelin päivityksestä, MonoGamen aika edellisestä ruudunpäivityksestä. Lisää...
 
void UpdateLayerWindow ()
 

Yksityiset attribuutit

ListenContext _context
 
List< Controller_controllers
 
bool beginHasBeenCalled = false
 
Matrix canvasTransform = Matrix.Identity
 
Canvas debugCanvas
 
int fpsSkipCounter
 
string fpsText = "00"
 
SynchronousList< CustomEventHandlerhandlers = null
 
bool isFullScreenRequested = false
 
StringBuilder layerTextBuilder = new StringBuilder()
 
bool loadContentHasBeenCalled = false
 
Queue< Action > PendingActions = new Queue<Action>()
 
int skipcounter = 0
 
readonly Lazy< Stream > standardOutStream = new Lazy<Stream>(Console.OpenStandardOutput)
 
bool windowPositionSet = false
 
bool windowSizeSet = false
 

Staattiset yksityiset attribuutit

static Time currentRealTime = new Time()
 
static Time currentTime = new Time()
 
const string layerTextTitle = "Layers:\n"
 
static List< Lightlights = new List<Light>()
 

Yksityiskohtainen selite

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 46.

Rakentajien & purkajien dokumentaatio

◆ Game()

Jypeli.Game.Game ( )

Jäsenfunktioiden dokumentaatio

◆ ActivateObject()

◆ Add() [1/4]

void Jypeli.Game.Add ( IGameObject  o)

Lisää olion peliin. Tavalliset oliot tulevat automaattisesti kerrokselle 0 ja ruutuoliot päällimmäiselle kerrokselle.

Toteuttaa luokan Jypeli.GameObjectContainer.

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 154.

Viittaukset Jypeli.Game.Add(), Jypeli.IGameObject.Layer, Jypeli.Game.Layers, Jypeli.Game.MaxLayer ja Jypeli.Layer.Objects.

◆ Add() [2/4]

virtual void Jypeli.Game.Add ( IGameObject  o,
int  layer 
)
virtual

Lisää peliolion peliin, tiettyyn kerrokseen.

Parametrit
oLisättävä olio.
layerKerros, luku väliltä [-3, 3].

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 175.

Viittaukset Jypeli.Game.Layers.

◆ Add() [3/4]

void Jypeli.Game.Add ( Layer  l)

Lisää oliokerroksen peliin.

Parametrit
l

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 197.

Viittaukset Jypeli.Game.Layers.

◆ Add() [4/4]

◆ AddCustomHandler()

CustomEventHandler Jypeli.Game.AddCustomHandler ( Func< bool >  condition,
Action  handler 
)

Lisää vapaamuotoisen tapahtumankäsittelijän.

Parametrit
conditionEhto josta tapahtuma laukeaa.
handlerKutsuttava funktio.

Määrittely tiedoston Events.cs rivillä 69.

Viittaukset Jypeli.Game.handlers.

Viitattu Jypeli.Game.AddCustomHandler< T >(), Jypeli.Game.AddCustomHandler< T1, T2 >() ja Jypeli.Game.AddCustomHandler< T1, T2, T3 >().

◆ AddCustomHandler< T >()

CustomEventHandler Jypeli.Game.AddCustomHandler< T > ( obj,
Predicate< T >  condition,
Action< T >  handler 
)

Lisää vapaamuotoisen tapahtumankäsittelijän.

Template Parameters
TOlion tyyppi.
Parametrit
objOlio, jota tapahtuma koskee.
conditionEhto josta tapahtuma laukeaa.
handlerKutsuttava funktio.
Palauttaa

Määrittely tiedoston Events.cs rivillä 87.

Viittaukset Jypeli.Game.AddCustomHandler().

◆ AddCustomHandler< T1, T2 >()

CustomEventHandler Jypeli.Game.AddCustomHandler< T1, T2 > ( T1  obj1,
T2  obj2,
Func< T1, T2, bool >  condition,
Action< T1, T2 >  handler 
)

Lisää vapaamuotoisen tapahtumankäsittelijän.

Template Parameters
T1Olion 1 tyyppi.
T2Olion 2 tyyppi.
Parametrit
obj1Ensimmäinen olio, jota tapahtuma koskee.
obj2Toinen olio, jota tapahtuma koskee.
conditionEhto josta tapahtuma laukeaa.
handlerKutsuttava funktio.
Palauttaa

Määrittely tiedoston Events.cs rivillä 102.

Viittaukset Jypeli.Game.AddCustomHandler().

◆ AddCustomHandler< T1, T2, T3 >()

CustomEventHandler Jypeli.Game.AddCustomHandler< T1, T2, T3 > ( T1  obj1,
T2  obj2,
T3  obj3,
Func< T1, T2, T3, bool >  condition,
Action< T1, T2, T3 >  handler 
)

Lisää vapaamuotoisen tapahtumankäsittelijän.

Template Parameters
T1Olion 1 tyyppi.
T2Olion 2 tyyppi.
T3Olion 3 tyyppi.
Parametrit
obj1Ensimmäinen olio, jota tapahtuma koskee.
obj2Toinen olio, jota tapahtuma koskee.
obj3Kolmas olio, jota tapahtuma koskee.
conditionEhto josta tapahtuma laukeaa.
handlerKutsuttava funktio.
Palauttaa

Määrittely tiedoston Events.cs rivillä 119.

Viittaukset Jypeli.Game.AddCustomHandler().

◆ AddFactory< T >()

void Jypeli.Game.AddFactory< T > ( string  tag,
Factory.FactoryMethod  method 
)

Luo tehdasmetodin tietylle tyypille ja tagille.

Template Parameters
TOliotyyppi
Parametrit
tagTagi
methodMetodi joka palauttaa olion

Määrittely tiedoston Factory.cs rivillä 14.

Viittaukset Jypeli.T.

◆ addMessageDisplay()

◆ ApplyCMDArgs()

void Jypeli.Game.ApplyCMDArgs ( )
private

◆ AssertInitialized()

static void Jypeli.Game.AssertInitialized ( Action  actionMethod)
static

Suorittaa aliohjelman kun peli on varmasti alustettu.

Parametrit
actionMethodSuoritettava aliohjelma.

Määrittely tiedoston DelayedActions.cs rivillä 53.

Viittaukset Jypeli.Game.Instance ja Jypeli.Game.InstanceInitialized.

Viitattu Jypeli.CustomQueryWindow< W >.CustomQueryWindow(), Jypeli.Widgets.EasyHighScore.EasyHighScore(), Jypeli.Assets.Explosion.Explosion(), Jypeli.Label.Label() ja Jypeli.Window.initialize().

◆ AssertInitialized< T1 >()

static void Jypeli.Game.AssertInitialized< T1 > ( Action< T1 >  actionMethod,
T1  o1 
)
static

Suorittaa aliohjelman kun peli on varmasti alustettu.

Template Parameters
T1Aliohjelmalle välitettävän parametrin tyyppi
Parametrit
actionMethodSuoritettava aliohjelma.
o1Aliohjelmalle välitettävä parametri.

Määrittely tiedoston DelayedActions.cs rivillä 103.

Viittaukset Jypeli.Game.Instance ja Jypeli.Game.InstanceInitialized.

◆ Begin()

virtual void Jypeli.Game.Begin ( )
virtual

Tässä alustetaan peli.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 479.

Viitattu Jypeli.Game.CallBegin().

◆ CallBegin()

void Jypeli.Game.CallBegin ( )
package

Aloittaa pelin kutsumalla Begin-metodia. Tärkeää: kutsu tätä, älä Beginiä suoraan, sillä muuten peli ei päivity!

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 470.

Viittaukset Jypeli.Game.Begin() ja Jypeli.Game.beginHasBeenCalled.

Viitattu Jypeli.Game.LoadContent().

◆ CenterWindow()

void Jypeli.Game.CenterWindow ( )

◆ ClearAll()

virtual void Jypeli.Game.ClearAll ( )
virtual

Tuhoaa kaikki pelioliot, ajastimet ja näppäinkuuntelijat, sekä resetoi kameran.

Uudelleentoteutetaan luokassa Jypeli.PhysicsGameBase.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 452.

Viittaukset Jypeli.Game.addMessageDisplay(), Jypeli.Level.Clear(), Jypeli.Game.ClearControls(), Jypeli.Game.ClearLights(), Jypeli.Game.ClearTimers(), Jypeli.Game.ControlContext, Jypeli.Game.IsPaused, Jypeli.Camera.Reset() ja Jypeli.Game.ResetLayers().

◆ ClearControls()

void Jypeli.Game.ClearControls ( )

Poistaa kaikki ohjainkuuntelijat.

Määrittely tiedoston Controls.cs rivillä 159.

Viittaukset Jypeli.Game._controllers.

Viitattu Jypeli.Game.ClearAll().

◆ ClearGameObjects()

void Jypeli.Game.ClearGameObjects ( )

Tuhoaa ja poistaa pelistä kaikki pelioliot (ml. fysiikkaoliot).

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 233.

Viittaukset Jypeli.Game.addMessageDisplay(), Jypeli.Layer.Clear() ja Jypeli.Game.Layers.

Viitattu Jypeli.Game.RemoveAllLayers().

◆ ClearLights()

void Jypeli.Game.ClearLights ( )

Poistaa kaikki valoefektit.

Määrittely tiedoston Effects.cs rivillä 42.

Viittaukset Jypeli.Game.lights.

Viitattu Jypeli.Game.ClearAll().

◆ ClearTimers()

void Jypeli.Game.ClearTimers ( )

Poistaa kaikki ajastimet.

Määrittely tiedoston Time.cs rivillä 51.

Viittaukset Jypeli.Timer.ClearAll().

Viitattu Jypeli.Game.ClearAll().

◆ ConfirmExit() [1/2]

void Jypeli.Game.ConfirmExit ( )

Kysyy haluaako lopettaa pelin ja lopettaa jos vastataan kyllä.

Määrittely tiedoston DelayedActions.cs rivillä 114.

Viittaukset Jypeli.Game.ConfirmExit().

Viitattu Jypeli.Game.ConfirmExit().

◆ ConfirmExit() [2/2]

void Jypeli.Game.ConfirmExit ( Action  noAction)

Kysyy haluaako lopettaa pelin ja lopettaa jos vastataan kyllä.

Parametrit
noActionMitä tehdään jos käyttäjä vastaa ei.

Määrittely tiedoston DelayedActions.cs rivillä 123.

Viittaukset Jypeli.Game.Add(), Jypeli.Window.Closed, Jypeli.Exit, Jypeli.Game.IsPaused, Jypeli.YesNoWindow.No ja Jypeli.YesNoWindow.Yes.

◆ DeactivateObject()

◆ DisableAudio()

static void Jypeli.Game.DisableAudio ( )
staticpackage

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 235.

Viittaukset Jypeli.Game.AudioEnabled.

Viitattu Jypeli.Sound.Play().

◆ DoNextUpdate()

◆ DoNextUpdate< T1 >()

static void Jypeli.Game.DoNextUpdate< T1 > ( Action< T1 >  action,
T1  p1 
)
static

Suorittaa aliohjelman seuraavalla päivityksellä.

Template Parameters
T1
Parametrit
action
p1

Määrittely tiedoston DelayedActions.cs rivillä 79.

Viittaukset Jypeli.Game.DoNextUpdate().

◆ DoNextUpdate< T1, T2 >()

static void Jypeli.Game.DoNextUpdate< T1, T2 > ( Action< T1, T2 >  action,
T1  p1,
T2  p2 
)
static

Suorittaa aliohjelman seuraavalla päivityksellä.

Template Parameters
T1
T2
Parametrit
action
p1
p2

Määrittely tiedoston DelayedActions.cs rivillä 92.

Viittaukset Jypeli.Game.DoNextUpdate().

◆ DoSetWindowSize()

void Jypeli.Game.DoSetWindowSize ( int  width,
int  height,
bool  fullscreen 
)
package

Asettaa ikkunan koon ja alustaa pelin käyttämään joko ikkunaa tai koko ruutua.

Parametrit
widthLeveys.
heightKorkeus.
fullscreenKoko ruutu jos true, muuten ikkuna.
Palauttaa

Määrittely tiedoston Graphics.cs rivillä 179.

Viittaukset Jypeli.Game.CenterWindow(), Jypeli.Game.GraphicsDevice, Jypeli.Game.GraphicsDeviceManager, Jypeli.Game.isFullScreenRequested, Jypeli.ScreenView.ScaleToFit(), Jypeli.Game.Screen, Jypeli.ScreenView.Size ja Jypeli.Game.windowSizeSet.

Viitattu Jypeli.Game.SetWindowSize().

◆ Draw()

◆ DrawDebugScreen()

◆ ExecutePendingActions()

void Jypeli.Game.ExecutePendingActions ( )
private

Määrittely tiedoston DelayedActions.cs rivillä 148.

Viittaukset Jypeli.Game.PendingActions.

Viitattu Jypeli.Game.Update().

◆ FactoryCreate< T >()

T Jypeli.Game.FactoryCreate< T > ( string  tag)

Käyttää tehdasmetodia uuden olion luomiseen ja palauttaa olion.

Template Parameters
TOlion tyyppi
Parametrit
tagOlion tagi
Palauttaa
Uusi olio

Määrittely tiedoston Factory.cs rivillä 36.

Viittaukset Jypeli.Factory.FactoryCreate() ja Jypeli.T.

◆ FileExtensionCheck()

static string Jypeli.Game.FileExtensionCheck ( string  file,
string[]  extensions 
)
staticpackage

Etsii millä päätteellä annettu tiedosto löytyy

Parametrit
fileTiedoston nimi
extensionsPäätteet joilla etsitään
Palauttaa
Tiedoston nimi + pääte

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 200.

Viitattu Jypeli.SoundEffect.FromContent(), Jypeli.TileMap.FromLevelAsset() ja Jypeli.Image.LoadFile().

◆ GetAllObjects()

List< GameObject > Jypeli.Game.GetAllObjects ( )

Palauttaa listan kaikista peliolioista. Lista on järjestetty päällimmäisestä alimmaiseen.

Palauttaa
Listan olioista.

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 317.

Viittaukset Jypeli.Game.GetObjects().

◆ GetFirstObject()

GameObject Jypeli.Game.GetFirstObject ( Predicate< GameObject condition)

Palauttaa ensimmäisen peliolion joka toteuttaa ehdon (null jos mikään ei toteuta).

Parametrit
conditionEhto
Palauttaa
Olio

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 338.

Viittaukset Jypeli.Game.Layers, Jypeli.Game.MaxLayer ja Jypeli.Game.MinLayer.

Viitattu Jypeli.Game.GetFirstWidget(), Jypeli.Game.GetObjectAt() ja Jypeli.Game.GetWidgetAt().

◆ GetFirstWidget()

Widget Jypeli.Game.GetFirstWidget ( Predicate< Widget condition)

Palauttaa ensimmäisen ruutuolion joka toteuttaa ehdon (null jos mikään ei toteuta).

Parametrit
conditionEhto
Palauttaa
Lista olioista

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 498.

Viittaukset Jypeli.Game.GetFirstObject().

◆ GetObjectAt() [1/4]

GameObject Jypeli.Game.GetObjectAt ( Vector  position)

Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan null. Jos olioita on useampia, palautetaan päällimmäinen.

Parametrit
positionPaikkakoordinaatit
Palauttaa
Mahdollinen olio

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 404.

Viittaukset Jypeli.Game.GetFirstObject().

Viitattu Jypeli.Level.GetRandomFreePosition(), PlatformCharacter.IsAboutToFall() ja Jypeli.LabyrinthWandererBrain.SetNextDirectionAndDestination().

◆ GetObjectAt() [2/4]

GameObject Jypeli.Game.GetObjectAt ( Vector  position,
double  radius 
)

Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa tietyllä säteellä. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan null. Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisätty.

Parametrit
positionPaikkakoordinaatit
radiusSäde jolla etsitään
Palauttaa
Mahdollinen olio

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 417.

Viittaukset Jypeli.Game.GetObjectsAt().

◆ GetObjectAt() [3/4]

GameObject Jypeli.Game.GetObjectAt ( Vector  position,
object  tag 
)

Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa. Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan null. Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisätty.

Parametrit
positionPaikkakoordinaatit
tagEtsittävän olion tagi.
Palauttaa
Mahdollinen olio

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 446.

Viittaukset Jypeli.Game.GetObjectsAt().

◆ GetObjectAt() [4/4]

GameObject Jypeli.Game.GetObjectAt ( Vector  position,
object  tag,
double  radius 
)

Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa tietyllä säteellä. Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan null. Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisätty.

Parametrit
positionPaikkakoordinaatit
tagEtsittävän olion tagi.
radiusSäde jolla etsitään
Palauttaa
Mahdollinen olio

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 476.

Viittaukset Jypeli.Game.GetObjectsAt().

◆ GetObjects()

List< GameObject > Jypeli.Game.GetObjects ( Predicate< GameObject condition)

Palauttaa listan kaikista peliolioista jotka toteuttavat ehdon. Lista on järjestetty päällimmäisestä alimmaiseen.

Parametrit
conditionEhto
Palauttaa
Lista olioista

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 294.

Viittaukset Jypeli.GameObject.Add(), Jypeli.Game.Layers, Jypeli.Game.MaxLayer ja Jypeli.Game.MinLayer.

Viitattu Jypeli.Game.GetAllObjects(), Jypeli.Game.GetObjectsAt(), Jypeli.Game.GetObjectsBetween() ja Jypeli.Game.GetObjectsWithTag().

◆ GetObjectsAboutToBeAdded()

static IList< IGameObject > Jypeli.Game.GetObjectsAboutToBeAdded ( )
staticpackage

◆ GetObjectsAt() [1/4]

List< GameObject > Jypeli.Game.GetObjectsAt ( Vector  position)

Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan tyhjä lista. Lista on järjestetty päällimmäisestä alimmaiseen.

Parametrit
positionPaikkakoordinaatit
Palauttaa
Lista olioista

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 361.

Viittaukset Jypeli.Game.GetObjects().

Viitattu PlatformCharacter.CanWalk(), Jypeli.Game.GetObjectAt() ja Jypeli.Game.GetObjectsAt().

◆ GetObjectsAt() [2/4]

List< GameObject > Jypeli.Game.GetObjectsAt ( Vector  position,
double  radius 
)

Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllä säteellä. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan tyhjä lista. Lista on järjestetty päällimmäisestä alimmaiseen.

Parametrit
positionPaikkakoordinaatit
radiusSäde jolla etsitään
Palauttaa
Lista olioista

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 374.

Viittaukset Jypeli.Game.GetObjects(), Jypeli.GameObject.IsInside(), Jypeli.Vector.X ja Jypeli.Vector.Y.

◆ GetObjectsAt() [3/4]

List< GameObject > Jypeli.Game.GetObjectsAt ( Vector  position,
object  tag 
)

Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllä säteellä. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan tyhjä lista. Lista on järjestetty päällimmäisestä alimmaiseen. Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan.

Parametrit
positionPaikkakoordinaatit
tagEtsittävän olion tagi.
Palauttaa
Lista olioista

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 432.

Viittaukset Jypeli.Game.GetObjectsAt().

◆ GetObjectsAt() [4/4]

List< GameObject > Jypeli.Game.GetObjectsAt ( Vector  position,
object  tag,
double  radius 
)

Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllä säteellä. Jos paikassa ei ole mitään pelioliota, palautetaan tyhjä lista. Lista on järjestetty päällimmäisestä alimmaiseen. Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan.

Parametrit
positionPaikkakoordinaatit
tagEtsittävän olion tagi.
radiusSäde jolla etsitään
Palauttaa
Lista olioista

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 461.

Viittaukset Jypeli.Game.GetObjectsAt() ja Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Tag.

◆ GetObjectsBetween()

List< GameObject > Jypeli.Game.GetObjectsBetween ( Vector  pos1,
Vector  pos2 
)

Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat kahden annetun pisteen välissä. Lista ei sisällä widgettejä.

Parametrit
pos1Ensimmäinen sijainti
pos2Toinen sijainti
Palauttaa

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 488.

Viittaukset Jypeli.Game.GetObjects().

◆ GetObjectsWithTag()

List< GameObject > Jypeli.Game.GetObjectsWithTag ( params string[]  tags)

Palauttaa listan kaikista peliolioista joilla on tietty tagi. Lista on järjestetty päällimmäisestä alimmaiseen.

Parametrit
tagsTagi(t)
Palauttaa
Lista olioista

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 328.

Viittaukset Jypeli.Game.GetObjects().

◆ GetWidgetAt()

Widget Jypeli.Game.GetWidgetAt ( Vector  position)

Palauttaa ruutuolion, joka on annetussa paikassa. Jos paikassa ei ole mitään oliota, palautetaan null. Jos olioita on useampia, palautetaan päällimmäinen.

Parametrit
positionPaikkakoordinaatit
Palauttaa
Mahdollinen ruutuolio

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 510.

Viittaukset Jypeli.Game.GetFirstObject() ja Jypeli.GameObject.IsInside().

◆ InitAudio()

void Jypeli.Game.InitAudio ( )
private

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 274.

Viittaukset Jypeli.Game.AudioEnabled ja Jypeli.Game.Headless.

Viitattu Jypeli.Game.Game().

◆ InitControls()

◆ InitDebugScreen()

◆ InitGlobals()

void Jypeli.Game.InitGlobals ( )
private

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 256.

Viittaukset Jypeli.Devices.Device.Create(), Jypeli.Game.Instance ja Jypeli.Game.Name.

Viitattu Jypeli.Game.Game().

◆ InitGraphics()

void Jypeli.Game.InitGraphics ( )
private

Alustaa grafiikat. Suorita vasta kun ikkuna on lopullisessa koossaan.

Määrittely tiedoston Graphics.cs rivillä 229.

Viittaukset Jypeli.Game.Camera, Jypeli.Game.GraphicsDevice, Jypeli.Graphics.Initialize(), Jypeli.Game.Screen ja Jypeli.Game.SmoothTextures.

Viitattu Jypeli.Game.LoadContent().

◆ Initialize()

override void Jypeli.Game.Initialize ( )
protected

This gets called after the GraphicsDevice has been created. So, this is the place to initialize the resources needed in the game. Except the graphics content, which should be called int LoadContent(), according to the XNA docs.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 337.

Viittaukset Jypeli.Game.CenterWindow(), Jypeli.Game.Level, Jypeli.Game.SetDefaultResolution(), Jypeli.Game.windowPositionSet ja Jypeli.Game.windowSizeSet.

◆ InitLayers()

void Jypeli.Game.InitLayers ( )
private

◆ InitXnaContent()

void Jypeli.Game.InitXnaContent ( )
private

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 69.

Viittaukset Jypeli.Game.MediaPlayer ja Jypeli.Game.ResourceContent.

Viitattu Jypeli.Game.Game().

◆ InitXnaGraphics()

void Jypeli.Game.InitXnaGraphics ( )
private

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 263.

Viittaukset Jypeli.Game.GraphicsDeviceManager ja Jypeli.Graphics.SelectStencilMode().

Viitattu Jypeli.Game.Game().

◆ IsJypeliWidget< T >()

bool Jypeli.Game.IsJypeliWidget< T > ( obj)
private
Tyyppien rajoitteet
T :IGameObject 

Määrittely tiedoston Widgets.cs rivillä 25.

Viittaukset Jypeli.T.

◆ IsObjectOnScreen()

bool Jypeli.Game.IsObjectOnScreen ( IGameObject  g)

◆ LoadContent()

◆ LoadFont()

static Font Jypeli.Game.LoadFont ( string  name)
static

Lataa fontin. Fontin tulee olla lisätty content-hakemistoon.

Parametrit
nameFontin tiedoston nimi ilman päätettä.

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 189.

Viittaukset Jypeli.Font.FromContent().

◆ LoadImage()

static Image Jypeli.Game.LoadImage ( string  name)
static

Lataa kuvan contentista.

Parametrit
nameKuvan nimi päätteineen (esim. "norsu.png")
Palauttaa
Kuva

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 81.

Viitattu Jypeli.ColorTileMap.FromLevelAsset() ja Jypeli.Game.LoadImages().

◆ LoadImageFromResources()

◆ LoadImages() [1/2]

static Image[] Jypeli.Game.LoadImages ( params string[]  names)
static

Lataa taulukon kuvia contentista.

Parametrit
namesKuvien nimet pilkuin eroiteltuna
Palauttaa
Kuvataulukko

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 101.

Viittaukset Jypeli.Game.LoadImage().

◆ LoadImages() [2/2]

static Image[] Jypeli.Game.LoadImages ( string  baseName,
int  startIndex,
int  endIndex,
bool  zeroPad = false 
)
static

Lataa taulukon kuvia contentista.

Parametrit
baseNameEnnen numeroa tuleva osa nimestä.
startIndexEnsimmäisen kuvan numero.
endIndexViimeisen kuvan numero.
zeroPadOnko numeron edessä täytenollia.
Palauttaa
Kuvataulukko

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 117.

Viittaukset Jypeli.Game.LoadImage().

◆ LoadSoundEffect()

static SoundEffect Jypeli.Game.LoadSoundEffect ( string  name)
static

Lataa ääniefektin contentista.

Parametrit
nameÄänen nimi päätteineen
Palauttaa
SoundEffect-olio

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 157.

Viitattu Jypeli.Game.LoadSoundEffects(), Jypeli.MediaPlayer.Play(), Jypeli.Game.PlaySound() ja Jypeli.Assets.CollisionHandler.PlaySound().

◆ LoadSoundEffectFromResources()

static SoundEffect Jypeli.Game.LoadSoundEffectFromResources ( string  name)
static

Lataa ääniefektin Jypelin sisäisistä resursseista.

Parametrit
nameÄänen nimi päätteineen
Palauttaa
SoundEffect-olio

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 167.

Viittaukset Jypeli.Content.JypeliContentManager.LoadInternalSoundEffect() ja Jypeli.Game.ResourceContent.

Viitattu Jypeli.Assets.AssaultRifle.AssaultRifle(), Jypeli.Assets.Cannon.Cannon(), Jypeli.Assets.LaserGun.LaserGun(), Jypeli.Assets.PlasmaCannon.PlasmaCannon() ja Jypeli.Assets.Explosion.PreloadContent().

◆ LoadSoundEffects()

static SoundEffect[] Jypeli.Game.LoadSoundEffects ( params string[]  names)
static

Lataa taulukon ääniefektejä contentista.

Parametrit
namesÄänien nimet pilkuin eroiteltuna
Palauttaa
Taulukko SoundEffect-olioita

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 177.

Viittaukset Jypeli.Game.LoadSoundEffect().

◆ OnAddObject()

static void Jypeli.Game.OnAddObject ( IGameObject  obj)
staticpackage

◆ OnExiting()

override void Jypeli.Game.OnExiting ( object  sender,
EventArgs  args 
)
protected

Suoritetaan kun peli on sulkeutumassa

Parametrit
sender
args

Määrittely tiedoston DelayedActions.cs rivillä 140.

Viittaukset Jypeli.Game.Exiting.

Viitattu Jypeli.Game.Draw() ja Jypeli.Game.RunOneFrame().

◆ OnLayerAdded()

void Jypeli.Game.OnLayerAdded ( Layer  l)
private

◆ OnLayerRemoved()

void Jypeli.Game.OnLayerRemoved ( Layer  l)
private

◆ OnNoAudioHardwareException()

void Jypeli.Game.OnNoAudioHardwareException ( )
package

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 280.

Viittaukset Jypeli.MessageDisplay.Add() ja Jypeli.Keyboard.Listen().

Viitattu Jypeli.SoundEffect.CreateSound().

◆ OnObjectAdded()

virtual void Jypeli.Game.OnObjectAdded ( IGameObject  obj)
protectedvirtual

◆ OnObjectRemoved()

virtual void Jypeli.Game.OnObjectRemoved ( IGameObject  obj)
protectedvirtual

◆ OnRemoveObject()

static void Jypeli.Game.OnRemoveObject ( IGameObject  obj)
staticpackage

◆ Paint()

virtual void Jypeli.Game.Paint ( Canvas  canvas)
protectedvirtual

Canvakselle piirto.

Parametrit
canvas

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 487.

Viitattu Jypeli.Game.Draw().

◆ PaintDebugScreen()

◆ PaintPhysicsOutlines()

◆ PaintShapeOutlines()

◆ Pause()

void Jypeli.Game.Pause ( )

Asettaa pelin pauselle, tai jatkaa peliä. Toimii samoin kuin IsPaused-ominaisuus

Määrittely tiedoston Time.cs rivillä 43.

Viittaukset Jypeli.Game.IsPaused.

◆ PausedUpdate()

virtual void Jypeli.Game.PausedUpdate ( Time  time)
protectedvirtual

Ajetaan Updaten sijaan kun peli on pysähdyksissä.

Määrittely tiedoston Time.cs rivillä 59.

Viittaukset Jypeli.Game.Layers ja Jypeli.Timer.UpdateAll().

Viitattu Jypeli.Game.Update().

◆ PlaySound()

static void Jypeli.Game.PlaySound ( string  name)
static

Soittaa ääniefektin.

Parametrit
nameÄänen nimi päätteineen

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 147.

Viittaukset Jypeli.Game.LoadSoundEffect() ja Jypeli.SoundEffect.Play().

◆ Remove() [1/2]

void Jypeli.Game.Remove ( IGameObject  o)

Poistaa olion pelistä. Jos haluat tuhota olion, kutsu mielummin olion Destroy-metodia.

Oliota ei poisteta välittömästi, vaan viimeistään seuraavan päivityksen jälkeen.


Toteuttaa luokan Jypeli.GameObjectContainer.

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 211.

Viittaukset Jypeli.IGameObject.IsAddedToGame, Jypeli.Game.Layers ja Jypeli.Layer.Remove().

Viitattu Jypeli.PhysicsStructure.PhysicsStructure() ja Jypeli.Window.Close().

◆ Remove() [2/2]

void Jypeli.Game.Remove ( Layer  l)

Poistaa oliokerroksen pelistä.

Parametrit
l

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 224.

Viittaukset Jypeli.Game.Layers.

◆ RemoveAllLayers()

void Jypeli.Game.RemoveAllLayers ( )

Poistaa kaikki oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot!

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 267.

Viittaukset Jypeli.Game.ClearGameObjects() ja Jypeli.Game.Layers.

◆ RemoveFactory< T >()

void Jypeli.Game.RemoveFactory< T > ( string  tag,
Factory.FactoryMethod  method 
)

Poistaa tehdasmetodin.

Template Parameters
TOliotyyppi
Parametrit
tagTagi
methodPoistettava tehdasmetodi

Määrittely tiedoston Factory.cs rivillä 25.

Viittaukset Jypeli.T.

◆ ResetLayers()

void Jypeli.Game.ResetLayers ( )

Nollaa oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot!

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 248.

Viittaukset Jypeli.Layer.ApplyChanges(), Jypeli.Layer.Clear(), Jypeli.Game.InitLayers() ja Jypeli.Game.Layers.

Viitattu Jypeli.Game.ClearAll().

◆ Run()

void Jypeli.Game.Run ( bool  headless = false,
bool  save = false,
int  frames = 0,
int  skip = 1 
)

Ajaa pelin. Kutsutaan Ohjelma.cs:stä.

Parametrit
headlessAjetaanko ohjelma headless-moodissa. Käytetään TIMissä
saveTallentaako peli jokaisen framen omaan kuvatiedostoon
framesKuinka monen pelipäivityksen jälkeen peli suljetaan
skipKuinka mones frame tallennetaan peliä kuvatessa, ts. arvo 1 tarkoittaa että joka toinen frame tallennetaan

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 178.

Viittaukset Jypeli.Game.ApplyCMDArgs(), Jypeli.Game.FramesToSkip, Jypeli.Game.Headless, Jypeli.Game.SaveOutput ja Jypeli.Game.TotalFramesToRun.

◆ RunOneFrame()

void Jypeli.Game.RunOneFrame ( string  bmpOutName)

Ajaa yhden päivityksen ja tallentaa ruudun tiedostoon.

Parametrit
bmpOutNameBmp file to write to.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 244.

Viittaukset Jypeli.Exit, Jypeli.ScreenView.Image, Jypeli.Game.OnExiting(), Jypeli.Game.Screen ja Jypeli.Screencap.WriteBmp().

◆ SetDefaultResolution()

void Jypeli.Game.SetDefaultResolution ( )
private

Määrittely tiedoston Graphics.cs rivillä 97.

Viittaukset Jypeli.Game.isFullScreenRequested ja Jypeli.Game.SetWindowSize().

Viitattu Jypeli.Game.Initialize().

◆ SetWindowPosition()

void Jypeli.Game.SetWindowPosition ( int  x,
int  y 
)

Asettaa ikkunan paikan. Huomaa että origo on vasemmassa yläreunassa.

Parametrit
xIkkunan vasemman reunan x-koordinaatti
yIkkunan yläreunan y-koordinaatti (kasvaa alaspäin)

Määrittely tiedoston Graphics.cs rivillä 111.

Viittaukset Jypeli.GameObject.Position ja Jypeli.Game.windowPositionSet.

Viitattu Jypeli.Game.CenterWindow().

◆ SetWindowSize() [1/2]

void Jypeli.Game.SetWindowSize ( int  width,
int  height 
)

Asettaa ikkunan koon.

Parametrit
widthLeveys.
heightKorkeus.

Määrittely tiedoston Graphics.cs rivillä 145.

Viittaukset Jypeli.Game.DoSetWindowSize() ja Jypeli.Game.IsFullScreen.

Viitattu Jypeli.Game.SetDefaultResolution().

◆ SetWindowSize() [2/2]

void Jypeli.Game.SetWindowSize ( int  width,
int  height,
bool  fullscreen 
)

Asettaa ikkunan koon ja alustaa pelin käyttämään joko ikkunaa tai koko ruutua.

Parametrit
widthLeveys.
heightKorkeus.
fullscreenKoko ruutu jos true, muuten ikkuna.
Palauttaa

Määrittely tiedoston Graphics.cs rivillä 162.

Viittaukset Jypeli.Game.DoSetWindowSize().

◆ ShowControlHelp() [1/2]

void Jypeli.Game.ShowControlHelp ( )

Näyttää kontrollien ohjetekstit.

Määrittely tiedoston Controls.cs rivillä 167.

Viittaukset Jypeli.Game._controllers ja Jypeli.MessageDisplay.Add().

◆ ShowControlHelp() [2/2]

void Jypeli.Game.ShowControlHelp ( Controller  controller)

Näyttää kontrollien ohjetekstit tietylle ohjaimelle.

Määrittely tiedoston Controls.cs rivillä 175.

Viittaukset Jypeli.MessageDisplay.Add() ja Jypeli.Controls.Controller< ControllerState, Control >.GetHelpTexts().

◆ Update() [1/2]

override void Jypeli.Game.Update ( GameTime  gameTime)
protected

◆ Update() [2/2]

virtual void Jypeli.Game.Update ( Time  time)
protectedvirtual

Ajetaan kun pelin tilannetta päivitetään. Päivittämisen voi toteuttaa perityssä luokassa toteuttamalla tämän metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia.

Uudelleentoteutetaan luokassa Jypeli.PhysicsGameBase.

Määrittely tiedoston Time.cs rivillä 74.

Viittaukset Jypeli.Game.ExecutePendingActions(), Jypeli.Game.Layers, Jypeli.Camera.Update(), Jypeli.Timer.UpdateAll() ja Jypeli.Game.UpdateHandlers().

Viitattu Jypeli.Game.Update().

◆ UpdateControls()

void Jypeli.Game.UpdateControls ( Time  gameTime)
private

Määrittely tiedoston Controls.cs rivillä 150.

Viittaukset Jypeli.Game._controllers.

Viitattu Jypeli.Game.Update().

◆ UpdateDebugScreen()

◆ UpdateFps()

void Jypeli.Game.UpdateFps ( GameTime  gameTime)
private

Jypelin aika pitää sisällään tiedon edellisestä pelin päivityksestä, MonoGamen aika edellisestä ruudunpäivityksestä.

Parametrit
gameTime

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 142.

Viittaukset Jypeli.Game.fpsSkipCounter ja Jypeli.Game.fpsText.

Viitattu Jypeli.Game.Draw().

◆ UpdateHandlers()

void Jypeli.Game.UpdateHandlers ( Time  time)
protected

Kutsuu tapahtumankäsittelijöitä.

Määrittely tiedoston Events.cs rivillä 127.

Viittaukset Jypeli.Game.handlers.

Viitattu Jypeli.Game.Update().

◆ UpdateLayerWindow()

Jäsendatan dokumentaatio

◆ _context

ListenContext Jypeli.Game._context
private

Määrittely tiedoston Controls.cs rivillä 38.

Viitattu Jypeli.Game.InitControls().

◆ _controllers

List<Controller> Jypeli.Game._controllers
private

◆ beginHasBeenCalled

bool Jypeli.Game.beginHasBeenCalled = false
private

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 52.

Viitattu Jypeli.Game.CallBegin() ja Jypeli.Game.Update().

◆ canvasTransform

Matrix Jypeli.Game.canvasTransform = Matrix.Identity
private

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 11.

Viitattu Jypeli.Game.DrawDebugScreen().

◆ currentRealTime

Time Jypeli.Game.currentRealTime = new Time()
staticprivate

Määrittely tiedoston Time.cs rivillä 9.

Viitattu Jypeli.Game.Update().

◆ currentTime

Time Jypeli.Game.currentTime = new Time()
staticprivate

Määrittely tiedoston Time.cs rivillä 12.

Viitattu Jypeli.Game.Update().

◆ debugCanvas

Canvas Jypeli.Game.debugCanvas
private

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 10.

Viitattu Jypeli.Game.DrawDebugScreen() ja Jypeli.Game.InitDebugScreen().

◆ fpsSkipCounter

int Jypeli.Game.fpsSkipCounter
private

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 9.

Viitattu Jypeli.Game.UpdateFps().

◆ fpsText

string Jypeli.Game.fpsText = "00"
private

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 8.

Viitattu Jypeli.Game.UpdateDebugScreen() ja Jypeli.Game.UpdateFps().

◆ handlers

SynchronousList<CustomEventHandler> Jypeli.Game.handlers = null
private

Määrittely tiedoston Events.cs rivillä 62.

Viitattu Jypeli.Game.AddCustomHandler() ja Jypeli.Game.UpdateHandlers().

◆ isFullScreenRequested

bool Jypeli.Game.isFullScreenRequested = false
private

Määrittely tiedoston Graphics.cs rivillä 40.

Viitattu Jypeli.Game.DoSetWindowSize() ja Jypeli.Game.SetDefaultResolution().

◆ layerTextBuilder

StringBuilder Jypeli.Game.layerTextBuilder = new StringBuilder()
private

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 134.

Viitattu Jypeli.Game.UpdateLayerWindow().

◆ layerTextTitle

const string Jypeli.Game.layerTextTitle = "Layers:\n"
staticprivate

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 135.

Viitattu Jypeli.Game.UpdateLayerWindow().

◆ lights

List<Light> Jypeli.Game.lights = new List<Light>()
staticprivate

Määrittely tiedoston Effects.cs rivillä 9.

Viitattu Jypeli.Game.Add() ja Jypeli.Game.ClearLights().

◆ loadContentHasBeenCalled

bool Jypeli.Game.loadContentHasBeenCalled = false
private

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 51.

Viitattu Jypeli.Game.LoadContent() ja Jypeli.Game.Update().

◆ PendingActions

Queue<Action> Jypeli.Game.PendingActions = new Queue<Action>()
private

◆ skipcounter

int Jypeli.Game.skipcounter = 0
private

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 75.

Viitattu Jypeli.Game.Draw().

◆ standardOutStream

readonly Lazy<Stream> Jypeli.Game.standardOutStream = new Lazy<Stream>(Console.OpenStandardOutput)
private

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 149.

◆ windowPositionSet

bool Jypeli.Game.windowPositionSet = false
private

Määrittely tiedoston Graphics.cs rivillä 42.

Viitattu Jypeli.Game.Initialize() ja Jypeli.Game.SetWindowPosition().

◆ windowSizeSet

bool Jypeli.Game.windowSizeSet = false
private

Määrittely tiedoston Graphics.cs rivillä 41.

Viitattu Jypeli.Game.DoSetWindowSize() ja Jypeli.Game.Initialize().

Ominaisuuksien dokumentaatio

◆ Accelerometer

Accelerometer Jypeli.Game.Accelerometer
get

Kiihtyvyysanturi.

Määrittely tiedoston Controls.cs rivillä 54.

◆ AudioEnabled

bool Jypeli.Game.AudioEnabled
staticgetprivate set

Voiko ääniä soittaa.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 140.

Viitattu Jypeli.SoundEffect.CreateSound(), Jypeli.Game.DisableAudio() ja Jypeli.Game.InitAudio().

◆ camera

Camera Jypeli.Game.camera
getprivate

◆ Camera

Camera Jypeli.Game.Camera
getset

Kamera, joka näyttää ruudulla näkyvän osan kentästä. Kameraa voidaan siirtää, zoomata tai asettaa seuraamaan tiettyä oliota.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 130.

Viitattu Jypeli.Layer.DrawGrid(), Jypeli.Mouse.GetPositionOnWorld(), Jypeli.Game.InitGraphics(), Jypeli.TouchPanel.IsBeingTouched() ja Jypeli.Mouse.IsCursorOn().

◆ ControlContext

◆ ControllerFour

GamePad Jypeli.Game.ControllerFour
get

Neljäs peliohjain.

Määrittely tiedoston Controls.cs rivillä 92.

◆ ControllerOne

GamePad Jypeli.Game.ControllerOne
get

Ensimmäinen peliohjain.

Määrittely tiedoston Controls.cs rivillä 77.

Viitattu Jypeli.MultiSelectWindow.AddDefaultControls().

◆ ControllerThree

GamePad Jypeli.Game.ControllerThree
get

Kolmas peliohjain.

Määrittely tiedoston Controls.cs rivillä 87.

◆ ControllerTwo

GamePad Jypeli.Game.ControllerTwo
get

Toinen peliohjain.

Määrittely tiedoston Controls.cs rivillä 82.

◆ CurrentFrameStream

Stream Jypeli.Game.CurrentFrameStream
getprivate

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 147.

Viitattu Jypeli.Game.Draw().

◆ DataStorage

FileManager Jypeli.Game.DataStorage
staticget

Tietovarasto, johon voi tallentaa tiedostoja pidempiaikaisesti. Sopii esimerkiksi pelitilanteen lataamiseen ja tallentamiseen.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 107.

Viitattu Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Clear(), Jypeli.Widgets.EasyHighScore.LoadData() ja Jypeli.Widgets.EasyHighScore.SaveData().

◆ DebugKeyEnabled

bool Jypeli.Game.DebugKeyEnabled
getset

Debug-ruutu F12-näppäimestä päällä / pois.

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 72.

Viitattu Jypeli.Game.InitDebugScreen() ja Jypeli.Game.UpdateDebugScreen().

◆ DebugLayer

Layer Jypeli.Game.DebugLayer
getprivate set

Debug-ruutukerros, joka näkyy kun painetaan F12. Voit lisätä olioita myös tälle kerrokselle.

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 67.

Viitattu Jypeli.Game.DrawDebugScreen(), Jypeli.Game.InitDebugScreen() ja Jypeli.Game.UpdateDebugScreen().

◆ DebugScreenVisible

bool Jypeli.Game.DebugScreenVisible
getset

Debug-ruutu näkyvissä / pois.

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 77.

Viitattu Jypeli.Game.DrawDebugScreen(), Jypeli.Game.InitDebugScreen() ja Jypeli.Game.UpdateDebugScreen().

◆ Device

Device Jypeli.Game.Device
staticgetprivate set

Laite jolla peliä pelataan.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 101.

◆ DynamicLayers

IList<Layer> Jypeli.Game.DynamicLayers
get

Kerrokset, joilla olevat pelioliot liikkuvat kameran mukana.

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 34.

◆ FarseerGame

bool Jypeli.Game.FarseerGame
getset

Onko käytössä Farseer-fysiikkamoottori HUOM: Tämä saattaa poistua tulevaisuudessa jos/kun siitä tehdään ainut vaihtoehto.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 113.

Viitattu Jypeli.GameObject.Add(), Jypeli.PhysicsGameBase.ClearAll() ja Jypeli.PhysicsObject.MakeOneWay().

◆ FPSDisplay

Label Jypeli.Game.FPSDisplay
getprivate set

FPS-näyttö.

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 87.

Viitattu Jypeli.Game.InitDebugScreen() ja Jypeli.Game.UpdateDebugScreen().

◆ FPSWindow

Window Jypeli.Game.FPSWindow
getprivate set

FPS-ikkuna.

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 82.

Viitattu Jypeli.Game.InitDebugScreen() ja Jypeli.Game.UpdateDebugScreen().

◆ FrameCounter

int Jypeli.Game.FrameCounter
getprivate set

Kuinka monta pelinpäivitystä on tähän mennessä ajettu.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 63.

Viitattu Jypeli.Game.Draw().

◆ FramesToSkip

int Jypeli.Game.FramesToSkip
getprivate set

Kuinka monenen framen yli hypätään peliä nauhoittaessa.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 73.

Viitattu Jypeli.Game.ApplyCMDArgs(), Jypeli.Game.Draw() ja Jypeli.Game.Run().

◆ GameControllers

List<GamePad> Jypeli.Game.GameControllers
getprivate set

Lista kaikista peliohjaimista järjestyksessä.

Määrittely tiedoston Controls.cs rivillä 72.

Viitattu Jypeli.MultiSelectWindow.AddControls(), Jypeli.Widgets.SplashScreen.AddControls(), Jypeli.PushButton.AddShortcut() ja Jypeli.Game.InitControls().

◆ GraphicsDevice

◆ GraphicsDeviceManager

GraphicsDeviceManager Jypeli.Game.GraphicsDeviceManager
staticgetprivate set

XNA:n grafiikkakorttien hallintaolio.

Määrittely tiedoston Graphics.cs rivillä 61.

Viitattu Jypeli.Game.CenterWindow(), Jypeli.Game.DoSetWindowSize() ja Jypeli.Game.InitXnaGraphics().

◆ Headless

bool Jypeli.Game.Headless
getprivate set

Ajetaanko peli ilman ääntä (esim. TIMissä)

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 91.

Viitattu Jypeli.Game.ApplyCMDArgs(), Jypeli.Game.InitAudio() ja Jypeli.Game.Run().

◆ Instance

Game Jypeli.Game.Instance
staticgetprivate set

Käynnissä olevan pelin pääolio.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 96.

Viitattu Jypeli.Keyboard.Keyboard(), Jypeli.Label.Label(), Jypeli.MultiSelectWindow.MultiSelectWindow(), Jypeli.PhysicsStructure.PhysicsStructure(), Jypeli.Game.ActivateObject(), Jypeli.PhysicsStructure.Add(), PlatformCharacter2.AddCollisionHandler(), PlatformCharacter.AddCollisionHelpers(), Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.AddControls(), Jypeli.MultiSelectWindow.AddControls(), Jypeli.Widgets.SplashScreen.AddControls(), Jypeli.StringListWindow.AddControls(), Jypeli.MultiSelectWindow.AddDefaultControls(), Jypeli.TouchPanel.AddGestureListener(), Jypeli.Controls.Controller< ControllerState, Control >.AddListener(), Jypeli.TouchPanel.AddListener(), Jypeli.CustomQueryWindow< W >.AddListeners(), Jypeli.InputWindow.AddListeners(), Jypeli.ListWidget< T, O >.AddListeners(), Jypeli.MessageWindow.AddListeners(), Jypeli.PushButton.AddShortcut(), Jypeli.Assets.Tank.AddWheels(), Jypeli.StorageFile.applyMetadata(), Jypeli.Game.AssertInitialized(), Jypeli.Game.AssertInitialized< T1 >(), Jypeli.FileManager.BeginLoadContent(), Jypeli.Assets.Tank.Break(), Jypeli.CustomQueryWindow< W >.CreateButtonRow(), Jypeli.RoadMap.CreateSegment(), Jypeli.SoundEffect.CreateSound(), Jypeli.Game.DeactivateObject(), Jypeli.Game.DoNextUpdate(), Jypeli.Camera.doZoomToAllObjects(), Jypeli.Layer.DrawGrid(), Jypeli.Layer.DrawObjectsWithImages(), Jypeli.Layer.DrawObjectsWithoutImages(), Jypeli.Widgets.EasyHighScore.EnterAndShow(), Jypeli.AbstractTileMap< TileType >.Execute(), Jypeli.Assets.Grenade.Explode(), Jypeli.Assets.ClusterGrenade.Explode(), Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeBoth(), Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeObject(), Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeTarget(), Jypeli.Level.FindObjectLimits(), Jypeli.Widgets.Background.FitToLevel(), Jypeli.Graphics.GetLightingEffect(), Jypeli.Game.GetObjectsAboutToBeAdded(), Jypeli.Mouse.GetPositionOnWorld(), Jypeli.Level.GetRandomFreePosition(), Jypeli.Game.InitGlobals(), Jypeli.PushButton.InitializeControls(), Jypeli.TileMap.Insert(), Jypeli.AbstractTileMap< TileType >.TileMethodCall.Invoke(), Jypeli.TouchPanel.IsBeingTouched(), Jypeli.Mouse.IsCursorOn(), Jypeli.FileManager.LoadContent< T >(), Jypeli.PhysicsObject.MakeOneWay(), Jypeli.InputBox.OnAdded(), Jypeli.Game.OnAddObject(), Jypeli.InputBox.OnRemoved(), Jypeli.Game.OnRemoveObject(), PlatformCharacter.RemoveCollisionHelpers(), Jypeli.Window.RestoreMouse(), Jypeli.Widgets.Background.ScaleToLevel(), Jypeli.Widgets.Background.ScaleToLevelByHeight(), Jypeli.Widgets.Background.ScaleToLevelByWidth(), Jypeli.Widgets.Background.ScaleToLevelFull(), Jypeli.FollowerBrain.SelectTarget(), Jypeli.Assets.Weapon.SetCollisionHandler(), Jypeli.TouchPanel.setContext(), Jypeli.FollowerBrain.SetTargetPosition(), Jypeli.Assets.Weapon.ShootProjectile(), Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Show(), Jypeli.Assets.CollisionHandler.ShowMessage(), Jypeli.Window.ShowMouse(), Jypeli.Widgets.Background.TileToLevel(), Jypeli.Assets.Explosion.Update(), Jypeli.Camera.Update(), PlatformCharacter2.updateGravity() ja Jypeli.Camera.ZoomToLevel().

◆ IsFullScreen

bool Jypeli.Game.IsFullScreen
getset

Onko peli kokoruututilassa.

Määrittely tiedoston Graphics.cs rivillä 66.

Viitattu Jypeli.Game.SetWindowSize().

◆ IsModal

bool Jypeli.Game.IsModal
get

Onko ohjauskonteksti modaalinen (ei)

Määrittely tiedoston Controls.cs rivillä 105.

◆ IsPaused

bool Jypeli.Game.IsPaused
getset

Onko peli pysähdyksissä.

Määrittely tiedoston Time.cs rivillä 17.

Viitattu Jypeli.Game.ClearAll(), Jypeli.Game.ConfirmExit(), Jypeli.Game.Pause() ja Jypeli.Game.Update().

◆ Keyboard

◆ LayerCount

int Jypeli.Game.LayerCount
get

Kerrosten määrä.

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 62.

◆ LayerDisplay

Label Jypeli.Game.LayerDisplay
getprivate set

"Layers"-näyttö.

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 97.

Viitattu Jypeli.Game.InitDebugScreen() ja Jypeli.Game.UpdateLayerWindow().

◆ Layers

◆ LayerWindow

Window Jypeli.Game.LayerWindow
getprivate set

"Layers"-ikkuna. Huom. asettaa kokonsa automaattisesti.

Määrittely tiedoston DebugScreen.cs rivillä 92.

Viitattu Jypeli.Game.InitDebugScreen(), Jypeli.Game.UpdateDebugScreen() ja Jypeli.Game.UpdateLayerWindow().

◆ Level

◆ Lights

List<Light> Jypeli.Game.Lights
staticgetpackage

Valoefektit.

Määrittely tiedoston Effects.cs rivillä 15.

Viitattu Jypeli.Graphics.GetLightingEffect().

◆ MasterVolume

double Jypeli.Game.MasterVolume
getset

Pelin kaikkien ääniefektien voimakkuuskerroin, Väliltä 0-1.0. Tämä on sama kuin SoundEffect.MasterVolume.

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 57.

◆ MaxLayer

int Jypeli.Game.MaxLayer
get

Suurin mahdollinen kerros.

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 54.

Viitattu Jypeli.Game.Add(), Jypeli.Game.GetFirstObject() ja Jypeli.Game.GetObjects().

◆ MediaPlayer

MediaPlayer Jypeli.Game.MediaPlayer
getprivate set

Mediasoitin. Voidaan käyttää musiikin soittamiseen.

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 51.

Viitattu Jypeli.Game.InitXnaContent().

◆ MessageDisplay

MessageDisplay Jypeli.Game.MessageDisplay
getset

Viestinäyttö, johon voi laittaa viestejä.

Viestinäyttö.

Määrittely tiedoston Widgets.cs rivillä 9.

Viitattu Jypeli.Game.addMessageDisplay() ja Jypeli.Assets.CollisionHandler.ShowMessage().

◆ MinLayer

int Jypeli.Game.MinLayer
get

Pienin mahdollinen kerros.

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 46.

Viitattu Jypeli.Game.GetFirstObject() ja Jypeli.Game.GetObjects().

◆ Mouse

◆ Name

string Jypeli.Game.Name
staticgetprivate set

Pelin nimi.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 135.

Viitattu Jypeli.Game.InitGlobals().

◆ ObjectCount

int Jypeli.Game.ObjectCount
getpackage

Kuinka monta pelioliota pelissä on

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 70.

Viitattu Jypeli.Camera.doZoomToAllObjects() ja Jypeli.Level.FindObjectLimits().

◆ Phone

Device Jypeli.Game.Phone
get

Phone-olio esim. puhelimen tärisyttämiseen.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 120.

Viitattu Jypeli.MultiSelectWindow.MultiSelectWindow() ja Jypeli.CustomQueryWindow< W >.CreateButtonRow().

◆ PhoneBackButton

◆ RealTime

Time Jypeli.Game.RealTime
staticget

Todellinen peliaika. Sisältää tiedon siitä, kuinka kauan peliä on pelattu (Time.SinceStartOfGame) ja kuinka kauan on viimeisestä pelin päivityksestä (Time.SinceLastUpdate). Tätä päivitetään noin 30 kertaa sekunnissa, myös pause-tilassa.

Määrittely tiedoston Time.cs rivillä 34.

◆ ResourceContent

JypeliContentManager Jypeli.Game.ResourceContent
staticgetprivate set

Kirjaston mukana tuleva sisältö. Voidaan käyttää esimerkiksi sisäisten tekstuurien lataamiseen.

Määrittely tiedoston Content.cs rivillä 67.

Viitattu Jypeli.Font.DoLoad(), Jypeli.Game.InitXnaContent(), Jypeli.Game.LoadImageFromResources() ja Jypeli.Game.LoadSoundEffectFromResources().

◆ SavedFrameCounter

int Jypeli.Game.SavedFrameCounter
getprivate set

Kuinka monta pelinpäivitystä on tähän mennessä tallennettu.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 68.

Viitattu Jypeli.Game.Draw().

◆ SaveOutput

bool Jypeli.Game.SaveOutput
getprivate set

Tallennetaanko pelin kuvaa. Vie oletusresoluutiolla noin 3MB/frame

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 81.

Viitattu Jypeli.Game.ApplyCMDArgs(), Jypeli.Game.Draw() ja Jypeli.Game.Run().

◆ SaveOutputToConsole

bool Jypeli.Game.SaveOutputToConsole
getprivate set

Kirjoitetaanko kuvatiedosto standarditulosteeseen jos SaveOutput on päällä.

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 86.

Viitattu Jypeli.Game.ApplyCMDArgs().

◆ Screen

◆ SmoothTextures

bool Jypeli.Game.SmoothTextures
staticgetset

Tekstuurien (kuvien) reunanpehmennys skaalattaessa (oletus päällä).

Määrittely tiedoston Graphics.cs rivillä 95.

Viitattu Jypeli.Graphics.GetDefaultSamplerState() ja Jypeli.Game.InitGraphics().

◆ StaticLayers

IList<Layer> Jypeli.Game.StaticLayers
get

Kerrokset, joilla olevat pelioliot eivät liiku kameran mukana.

Määrittely tiedoston Layers.cs rivillä 19.

◆ Time

◆ TotalFramesToRun

int Jypeli.Game.TotalFramesToRun
getprivate set

Kuinka monen pelinpäivityksen jälkeen peli suljetaan automaattisesti. Jos 0, peli pyörii ikuisesti

Määrittely tiedoston Game.cs rivillä 58.

Viitattu Jypeli.Game.ApplyCMDArgs(), Jypeli.Game.Draw() ja Jypeli.Game.Run().

◆ TouchPanel

◆ Wind

Vector Jypeli.Game.Wind
staticgetset

Tapahtumien dokumentaatio

◆ Exiting

new Action Jypeli.Game.Exiting
static

Tapahtuu kun peli lopetetaan.

Määrittely tiedoston DelayedActions.cs rivillä 47.

Viitattu Jypeli.Game.OnExiting().

◆ InstanceInitialized

Action Jypeli.Game.InstanceInitialized
static

Dokumentaatio tälle luokalle luotiin seuraavista tiedostoista: