TIES478 Demo6

Kaikissa tehtävissä vanhaan tapaan tunnus on aina oma käyttäjätunnuksesi ja mahdolliset yllättävät ongelmat pitää ratkaista (samoin vähemmän yllättävät kuten levyn täyttyminen kesken...).

 1. Asenna itsellesi uusi virtuaalikone tunnus4, eri alustakoneeseen kuin aikaisemmin: katso sen osoite nimipalvelusta (sisäverkossa), oikea alustakone määräytyy IP:n mukaan näin:

  Asennuksessa ei käytetä siltaverkkoa vaan NAT-verkkoa:

  qemu-img create -f raw /home/tunnus/tunnus4.img 8G
  virt-install -n tunnus4 --memory 512 \
  --disk /home/tunnus/tunnus4.img,bus=virtio \
  --cdrom /srv/kvm/images/ubuntu-18.04.4-server-amd64.iso -w network=default
  

  Levyjako "guided LVM", erilliset root- ja home-osiot. Gateway 192.168.12x.1, nimipalvelin sama, mask 255.255.255.0.

 2. Asenna tunnus1:een vsftpd. Salli vain anonymous download. Laita jaettavaksi jokin tekstitiedosto (sisällöksi jotain tunnistettavaa).

 3. Asenna tunnus2:een NginX niin, että se näkyy osoitteessa tunnus2.student.it.jyu.fi (taas jotain tunnistettavaa sisältöä).

 4. Asenna tunnus4:ään NginX, pelkkä default host, sisällöksi jotain tunnistettavaa. Testaa sisäverkosta (lonkaX) lynxillä.

 5. Tee sekä tunnus1:een että tunnus2:een reititysasetukset niin, että niistä pääsee tunnus4:ään (testaa ssh:lla).

 6. Tee tunnus2:n NginX:iin virtual host, joka näkyy maailmalle osoitteessa tunnus2.ties478.site ja joka näyttää tunnus4:n sisältöä (reverse proxy).