TIES478 Demo5

Kaikissa tehtävissä vanhaan tapaan tunnus on aina oma käyttäjätunnuksesi.

  1. Tee valmiiksi aikaisemmissa demoissa kesken jääneet tehtävät.

  2. Ota tässä välissä image-varmuuskopio tunnus1:stä (sammuta kone sitä varten).

  3. Lisää tunnus1:een toinen 3-gigainen levy. Lisää se VG:hen niin että sinne jää vapaata tilaa.
    (Vihje: qemu-img create, virsh attach-disk, fdisk, pvcreate, vgextend)

  4. Päivitä tunnus1 Ubuntu 18.04:ään (do-release-upgrade).

  5. Selvitä yllättävät ongelmat.