TIES478 Demo4

Kaikissa tehtävissä vanhaan tapaan tunnus on aina oma tunnuksesi, nnn kulloisenkin koneen IP-osoitteen loppuosa kolminumeroisena, sudon käytöstä ei ole mainittu erikseen, ja jos tulee odottamattomia ongelmia (kuten levytilan loppuminen), ne pitää ratkaista.

  1. Tee valmiiksi aikaisemmissa demoissa kesken jääneet tehtävät.
  2. Muuta tunnus2 -koneesi käyttämään LVM:ää ja päivitä se samalla versioksi 18.04. Säilytä käyttäjien kotihakemistot.
    Vaiheet:
  3. Tee tunnus2:n /usr/src:stä oma tiedostojärjestelmänsä riittävällä määrällä inodeja. (Vihje: /etc/mke2fs.conf)