TIES478 Demo3

Kaikissa tehtävissä vanhaan tapaan tunnus on aina oma tunnuksesi, nnn kulloisenkin koneen IP-osoitteen loppuosa kolminumeroisena, sudon käytöstä ei ole mainittu erikseen, ja jos tulee odottamattomia ongelmia (kuten levytilan loppuminen), ne pitää ratkaista.

 1. Asenna lighttpd koneeseen tunnus1. Testaa toimintaa triviaalilla index.html -tiedostolla
  (esim. <html><title>Jee</title><body><p>Kukkuu</p></body></html>).
  Konfiguroi käyttäjien kotihakemistot näkyviin, testaa molemmilla tunnuksillasi.
  Määrittele virtual hostit konettasi vastaavilla nimillä s0NN.vm.it.jyu.fi ja tunnus1.student.it.jyu.fi ja laita niihin hieman erilaiset sisällöt. Kokeile että ne toimivat.

 2. Muuta tunnus1 -koneesi käyttämään LVM:ää. Säilytä käyttäjien kotihakemistot ja www-palvelimen asetukset.
  Vaiheet:
 3. Laajenna tunnus1:n /usr -osio 1GB:n kokoiseksi. (Vihje: hyvin helppoa.)

 4. Pienennä tunnus1:n /home -osio 500MB:n kokoiseksi. (Vihje: helppoa kunhan /home ei ole käytössä - koneessa ei saa olla käyttäjää jonka kotihakemisto on /home:n alla.)