TIES478 Demo1

Seuraavassa "lonkaX" viittaa johonkin lonka-alkuiseen koneeseen, opettaja kertoo mitä X on sinulle, ja tunnus on aina oma käyttäjätunnuksesi.

Avaa kolme pääteikkunaa, tee kahdessa

ssh -X lonkaX.it.jyu.fi

Yhdessä ikkunassa luodaan virtuaalikone, toisessa kirjataan lokiin mitä tuli tehtyä, kolmatta käytetään muuhun. Ole huolellinen sen kanssa mitä teet missäkin!

Avaa yhdessä ikkunassa lonkaX:ssa editori (nano, vim, emacs) tiedostonimenä tunnus1.log. Kirjoita alkuun (2 riviä) koneen nimi (tunnuksesi ja numero 1), oma nimesi ja lyhyt kuvaus koneesta ("kurssin TIES478 harjoitustyökone" tms) ja päiväys ja kellonaika.

Katso koneellesi varattu IP-osoite komennolla host tunnus1, katso verkon peite (netmask) ja oletusyhdyskäytävä lonkaX:sta (default gateway tiedostosta /etc/network/interfaces) ja nimipalvelin tiedostosta /etc/resolv.conf.