TIES478 Demo2

Huom. Alla kaikkialla tunnus tarkoittaa omaa käyttäjätunnustasi.

Huom2. sudo-komentoa pitää käyttää tarvittaessa mutta ei turhaan, siitä ei ole erikseen mainittu.

Huom3. Jos edelliset demot jäivät kesken, tee ne ensin loppuun.

 1. Luo lonka7:ssa itsellesi uusi virtuaalikone tunnus2 (jos sellainen on jo, hävitä se ensin) omaan hakemistoosi /tmp:n alla (tarvittaessa ensin mkdir -p /tmp/tunnus) ilman graafista konsolia, 2GB levy, 256MB RAM, 64-bittinen Ubuntu-versio 14.04 verkosta (selvitä taas verkkoasetukset, erityisesti koneen IP, ensin):

  qemu-img create /tmp/tunnus/tunnus2.img 2G
  virt-install --name tunnus2 --ram 256 \
  --disk /tmp/tunnus/tunnus2,size=2,bus=virtio \
  --arch x86_64 \
  --location http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-updates/main/installer-amd64 \
  --graphics none \
  --extra-args='console=ttyS0,115200n8 serial'
  

  Välityspalvelimeksi http://lonka7.it.jyu.fi:3142

  Valitse OpenSSH asennettavaksi. Oletuskäyttäjäksi jälleen tunnus0.
  Kirjaa asennuksen vaiheet sen omaan lokitiedostoon (tunnus2.log). Älä jää odottamaan asennuksen valmistumista vaan sen pysähtyessä pitemmäksi aikaa jatka seuraavaan tehtävään.

 2. Sammuta ensimmäinen virtuaalikoneesi (tunnus1) ja ota sen imagesta varmuuskopio. Varmista, että siinä on 256MB muistia komennolla virsh edit tunnus1 ja tarkista että nämä ovat näin (muuta lukuja tarvittaessa):

  <memory unit='KiB'>262144</memory>        
  <currentMemory unit='KiB'>262144</currentMemory> 
  
  Käynnistä se taas ja kirjaudu siihen ssh:lla ja 0-tunnuksellasi ja:

 3. Tarkista levytila. Jos tilaa on epäilyttävän vähän, selvitä miksi ja korjaa tilanne.

 4. Tarkista käytössä oleva kieliympäristö (komennolla locale) ja kaikki asennetut ympäristöt (locale -a).
  Asenna language-pack-fi ja tarkista locale taas.
  Etsi kaikki asennettavissa olevat suomenkieliset localet komennolla
  grep 'fi_' /usr/share/i18n/SUPPORTED
  

  ja lisää puuttuvat tiedostoon /var/lib/locales/supported.d/local ja tee sitten dpkg-reconfigure locales.
  Katso mitä locale ja locale -a nyt kertovat.
  Katso vielä mitä grep '_FI' /usr/share/i18n/SUPPORTED
  näyttää ja mitä tiedostossa /etc/default/locale on.

 5. Tarkista levytila taas.

 6. Päivitä asennetut ohjelmistot ajan tasalle (apt-get update; apt-get dist-upgrade).

 7. Tarkista levytila. Siivoa päivityksen jäljen (apt-get clean; apt-get autoremove). Tarkista levytila taas.

 8. Asenna lighttpd. Testaa toimintaa triviaalilla index.html-tiedostolla
  (esim. <html><title>Jee</title><body><p>Kukkuu</p></body></html>).
  Konfiguroi käyttäjien kotihakemistot näkyviin, testaa molemmilla tunnuksillasi.
  Määrittele virtual hostit konettasi vastaavilla nimillä s0NN.it.jyu.fi ja tunnus1.student.it.jyu.fi ja laita niihin hieman erilaiset sisällöt. Kokeile että ne toimivat.

  HUOM. kalvoissa oli typo, oikea syntaksi hakemistolle on
  server.document-root

 9. Tarkista levytila taas.

 10. Suurenna levy 4-gigaiseksi:
 11. Koneen tunnus2 valmistuttua:

 12. Kokeile että saat konsoliyhteyden avattua uudelleen:
  virsh --connect qemu:///system console tunnus2
  
  Varmista että myös ssh toimii.

 13. Asenna sinne libpam-krb5 ja acpid ja kaksi normaalikäyttäjää, itsesi ja 'tt' (oikeilla UIDeilla).

 14. Lisää edellä tunnus1:n ennen levynlaajennusta otettu imagen varmuuskopio toiseksi levyksi tunnus2:een (virsh attach-disk). ja mounttaa sen ykköspartitio jonkin tilapäisen hakemiston alle (luo hakemisto ensin). Kopioi sieltä normaalikäyttäjien (ei -0) kotihakemistot /home'n alle sinne tunnusten luonnin yhteydessä syntyneiden tilalle. Poista sitten lisätty levy ja hävitä sen image tilaa viemästä.

 15. Lopuksi siirrä tunnus2:n image /tmp:stä kotihakemistoosi (sammuta kone, siirrä tiedosto, muuta levypolku koneen määrityksessä, käynnistä uudestaan).