traceroute

here-document

nginx

nginx

nginx konfiguraatiotiedostot

nginx virtual host -määritykset

nginx: virtual host, esimerkki

/etc/nginx/sites-available/tt2.student.it.jyu.fi:

server {
 listen 80; # Ipv4; voisi olla myös esim. 8080 tai 443 (https)
 listen [::]:80; # IPv6
 server_name tt2.student.it.jyu.fi;
 root /var/www/tt2.student.it.jyu.fi/html;
 index index.html index.htm;
 location / {
   try_files $uri $uri/ =404;
  }
}

nginx: virtual host, esimerkki

ln -s ../sites-available/tt2.student.it.jyu.fi /etc/nginx/sites-enabled
# huom. ei erityistä komentoa (vrt. lighty-enable-mod)
mkdir -p /var/www/tt2.student.it.jyu.fi/html
cat >/var/www/tt2.student.it.jyu.fi/html/index.html <<\EOF
<html><title>tt2</title><body><p>tt2 here</p></body></html>
EOF
systemctl reload nginx
tail /var/log/nginx/error.log # jos ei toimi...

nginx konfiguraatiodirektiivit

nginx konfiguraatiodirektiivit

nginx: server{}

nginx: server{}

nginx: server{}

nginx: location{}

nginx: location{}

nginx: try_files

nginx: try_files

nginx: try_files

nginx: php

nginx: rewrite

nginx: rewrite

nginx: proxy_pass

nginx: proxy_pass

nginx: reverse proxy

nginx: reverse proxy

lynx, elinks

Skriptien suorituksesta

Tilapäiset tiedostot

mktemp

trap

telnet

telnet

Vanhojen kernelien siivous